Presentasjon av viktige GDPR-moduler i Drupal - Onsdag 6. Juni kl 13.00

Daniel Andersson
Event date 6 jun '18 13:00 - 14:00
Event location Norge
2 comments
0 likes

Er ditt nettsted klart for GDPR?

Endringer i lovgivningen gjør at du nå må be om samtykke for å håndtere personlige data. Sven Berg Ryen fra Ramsalt vil gi en oversikt over nyttige GDPR-moduler i Drupal, inkludert demonstrasjon av modulen EU Cookie Compliance som han har vært maintainer for de siste fire årene.

Etter presentasjonen åpnes det opp for spørsmål. Hele presentasjonen vil bli publisert i etterkant. 
Aktuelle moduler som Sven vil gå gjennom:

EU Cookie Compliance https://www.drupal.org/project/eu_cookie_compliance (Sven er maintanier)
GDPR https://www.drupal.org/project/gdpr
GDPR Consent https://www.drupal.org/project/gdpr_consent
GDPR Simplenews https://www.drupal.org/sandbox/andreasspeck/2973749
GDPR Export https://www.drupal.org/project/gdpr_export
F1 GDPR https://www.drupal.org/sandbox/caesius/2973123
Commerce GDPR https://www.drupal.org/project/commerce_gdpr
GDPR Form Compliance https://www.drupal.org/project/gdpr_form_compliance
Backup and Migrate Sanitizer https://www.drupal.org/sandbox/lyalyuk/2940049
Scrambler https://www.drupal.org/project/scrambler
IP Anonymize https://www.drupal.org/project/ip_anon
Mask User Data https://www.drupal.org/project/mask_user_data
Cryptolog https://www.drupal.org/project/cryptolog

 

English translation:
As a result of changes in legislation, you must now obtain consent to process personal data. Sven Berg Ryen from Ramsalt will present an overview of useful GDPR modules for Drupal, including a demonstration of the EU Cookie Compliance module that he has maintained for the last 4 years.

He'll open the floor for questions after the presentation. The entire presentation will be published afterward.

 

 

Comments (2)

Kevin Kaland

English translation:

As a result of changes in legislation, you must now obtain consent to process personal data. Sven Berg Ryen from Ramsalt will present an overview of useful GDPR modules for Drupal, including a demonstration of the EU Cookie Compliance module that he has maintained for the last 4 years.

He'll open the floor for questions after the presentation. The entire presentation will be published afterward.

Relevant modules that Sven will go over:

EU Cookie Compliance https://www.drupal.org/project/eu_cookie_compliance (Sven is the maintainer)

GDPR https://www.drupal.org/project/gdpr
GDPR Consent https://www.drupal.org/project/gdpr_consent
GDPR Simplenews https://www.drupal.org/sandbox/andreasspeck/2973749
GDPR Export https://www.drupal.org/project/gdpr_export
F1 GDPR https://www.drupal.org/sandbox/caesius/2973123
Commerce GDPR https://www.drupal.org/project/commerce_gdpr
GDPR Form Compliance https://www.drupal.org/project/gdpr_form_compliance
Backup and Migrate Sanitizer https://www.drupal.org/sandbox/lyalyuk/2940049
Scrambler https://www.drupal.org/project/scrambler
IP Anonymize https://www.drupal.org/project/ip_anon
Mask User Data https://www.drupal.org/project/mask_user_data
Cryptolog https://www.drupal.org/project/cryptolog

  • Logg på eller registrer for å skrive kommentarer