Årets første styremøte ble avholdt i formiddag. Takk til resten av styret for et godt møte. Vi har blitt enige om å gjøre oss både mer synlige og åpne. Første skritt er å dele referatene åpent for alle samt poste sammendrag her utover året - dette innlegget er altså det første :)

Det jobbes med ferdigstillelse av nye drupal.no som Truls Yggeseth, Sven Ryen og Erik Falster står i spissen for. Vi jobber konkret med Global Contribution Weekend som skjer i slutten av januar, samt DrupalCamp Oslo som arrangeres i Q4 2020. Datoene spikres i løpet av en måneds tid. Vi oppretter en avstemming på Slack nå i januar.

Hele referatet + starten på agendaen til neste styremøte finner du her:
https://docs.google.com/document/d/1ggiuIzfIZbN2C_c1RFIu9h5qe_evDzDSSBZ…


Please logg inn or sign up to comment.