https://www.drupal.org/project/jsonapi <-- denne brukes til å hente data/innhold fra drupal